Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - tekst jednolity z późniejszymi zmianami), uchwałami: nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 listopada 2002 r., VI/58/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. oraz IX/78/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. zostali wybrani członkowie komisji stałych rady.

SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE:

      I.        Komisja Rewizyjna:

                     1.        Waszczyszyn Stanisław – przewodniczący

                     2.        Wąsowicz Dariusz

                     3.        Karaśkiewicz Jolanta

                     4.        Dudzis Jarosław

                     5.        Radzik Marek

                     6.        Rycerz Joanna
 

     II.        Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku, Ochrony Przeciwpożarowej, Komunikacji i Łączności:

                     1.        Dudzis Jarosław – przewodniczący

                     2.        Pych Andrzej

                     3.        Radzik Marek

                     4.        Adamski Andrzej

                     5.        Bulcewicz Bożena

                     6.        UdzielaAndrzej
 

    III.        Komisja Budżetu, Finansów, Planowania, Obrotu Nieruchomościami i Przetargowa:

                     1.        Olesek Józef – przewodniczący

                     2.        Kazieczko Grzegorz

                     3.        Łukaszewicz Robert

                     4.        UdzielaAndrzej

                     5.        OczyńskiGrzegorz
 

    IV.        Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przemysłu:

                     1.        Udziela Andrzej – przewodniczący

                     2.        Radzik Marek

                     3.        Waszczyszyn Stanisław

                     4.        Dudzis Jarosław

                     5.        BulcewiczBożena

                     6.        OczyńskiGrzegorz
  

     V.        Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

                     1.        Kazieczko Grzegorz – przewodniczący

                     2.        Łukaszewicz Robert

                     3.        Olesek Józef

                     4.        Adamski Andrzej

                     5.        RycerzJoanna
   

    VI.        Komisja Socjalna, Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych:

                     1.        Karaśkiewicz Jolanta – przewodnicząca

                     2.        Waszczyszyn Stanisław

                     3.        Bulcewicz Bożena

                     4.        Pych Andrzej

                     5.        Wąsowicz Dariusz