Od 1 kwietnia 2012r.obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz.1243 z późn. zm. ), która nałożyła  nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową. Ma na celu ułatwienie załatwiania niezbędnych spraw w urzędach osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się-niesłyszącym czy głuchoniemym.

CO ZROBIĆ, ŻEBY SKORZYSTAĆ  Z  POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO?

1)      należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miejskiego zamiar skorzystania z tłumacza;

2)      zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed terminem wizyty w urzędzie;

3)      należy wskazać  metodą komunikowania się.

 

JAK  ZGŁOSIĆ  POTRZEBĘ  TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO?

1)      wypełnić wniosek o tłumacza języka migowego wg. ustalonego wzoru:

-dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Rzepinie, ul. Plac Ratuszowy 1;

parter-Biuro Obsługi Interesanta-;

-przesłać go mailem na adres:umg@rzepin.pl;

-przesłać na nr faksu: 95 7596478;

Wniosek jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie- Biuro Obsługi  Interesanta;

2)      przez osobę trzecią telefonicznie pod nr telefonu : 95 7596254.