Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Rzepina publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow