Kolorowy pasek
Kolorowy pasek
Urząd Miejski w Rzepinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://rzepin.bip.net.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2008-07-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2008-07-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Michniewicz, sekretariat@rzepin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 7596 285. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Rzepinie (Plac Ratuszowy 1, Rzepin) jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.
 2. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra jest umieszczony dzwonek do przywołania obsługi.
 3. Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 4. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 6. Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed terminem wizyty w urzędzie.
 7. Na schodach zainstalowane są nakładki kątowe wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu.
 8. Przy wejściu do budynku znajduje się system wezwania asysty.
 9. W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.
 10. Na wyposażeniu znajduje się schodołaz do transportu wózków inwalidzkich.

Aplikacje mobilne

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sputniksoftware.rzepin&hl=pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij