Burmistrz Rzepina

mgr inż. Sławomir Dudzis

tel. (+48 95) 7596 285

mail:burmistrz@rzepin.pl 

 

Sekretarz Gminy

Krystian Pastuszak

tel. (+48 95) 7596 017

mail:sekretarz@rzepin.pl

 

Skarbnik Gminy

Małgorzata Barwińska

Tel. (+48 95) 7597 604

mail:skarbnik@rzepin.pl 

 

Kierownicy Komórek Organizacyjnych
przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania