Informacja Krajowego Biura Wyborczego  dotycząca  rejestru wyborców
 
Film dotyczący rejestru wyborców: