II. Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Obrotu Nieruchomościami:
      
1. Andrzej Pych - przewodniczący
2. Józef Siejkowski
3. Tomasz  Przybył
4. Renata  Konieczna
5. Agnieszka  Wodara
6. Damian  Utracki
7. Przemysław  Jarosik

 

III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przemysłu:

 

1. Zbigniew Kotulski
2. Józef Siejkowski
3. Marek Radzik
4. Andrzej Zator - przewodniczący
5. Jarosław Dudzis
6. Dariusz Wąsowicz

 

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

 

1. Józef Siejkowski
2. Renata Konieczna
3. Agnieszka Wodara - przewodnicząca
4. Damian Utracki
5. Tomasz Przybył
6. Przemysław Jarosik

 

V. Komisja Socjalna, Zdrowia i Spraw Mieszkaniowych:

 

1. Zbigniew Kotulski
2. Andrzej Zator
3. Józef Olesek
4. Dariusz Wąsowicz - przewodniczący

 

VI. Komisja Rewizyjna:

1. Andrzej Pych - wiceprzewodniczący
2. Marek Radzik
3. Tomasz Przybył
4. Andrzej Zator
5. Józef Olesek - przewodniczący