Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin

Termin: 8 maja 2019 r. o godz. 14:30