Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Sp. z o.o. w Rzepinie

Adres:

69-110 Rzepin, ul. Sienkiewicza 20

tel. +48 95 759 62 64,

e-mail: sekretariat@zamkrzepin.pl

Data rejestracji w sądzie:

29.12.2004r. KRS 0000225066

Kapitał zakładowy:

167 000,00 zł,

167 udziałów po 1 000,00 zł każdy

Wspólnicy i ich wkłady:

- Gmina Rzepin 100%; 167 udziałów po 1 000,00 zł,

Rada Nadzorcza:

1.    Leszek Zbigniew Statkiewicz – Przewodniczący

2.    Jan Mieczysław Kłysz

3.    Zygmunt Stoliński

Prezes Zarządu:

1.    Małgorzata Zjawińska