Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.

Adres:

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicza 79

tel. +48 95 759 76 72,  

e-mail: biuro@eko-rzepin.pl

Data rejestracji w sądzie:

04.02.2003r. KRS 0000149283

Kapitał zakładowy:

5 181 000,00 zł,

5 181 udziałów po 1 000,00 zł każdy

Wspólnicy i ich wkłady:

- Gmina Rzepin 100%; 5 181 udziałów po 1 000,00 zł,

Rada Nadzorcza:

1.    Ewa Staszak – Przewodnicząca

2.    Ryszard Krzysztof Bodziacki

3.    Maksymilian Wanago

Prezes Zarządu:

1.    Krzysztof Feliks Komar