Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta w Rzepinie na lata 2013-2020 konsultowany  jest zgodnie  z programem od dnia 21 do dnia 28 października br.

Uwagi do dokumentu należy złożyć na zamieszczonym formularzu do tutejszego Urzędu (Punkt Obsługi Interesantów) w wyżej wymienionym czasie.