Rzepin, 28 stycznia 2013 r.

 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzepin.

  

Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i wnioski dotyczące propozycji zmian do projektu uchwały pocztą elektroniczną, na adres e-mail: rada@rzepin.pl lub w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, Biuro Rady Miejskiej (pokój nr 1) do dnia 28 lutego 2013 r.