REJESTR WYBORCÓW

 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
 

Rejestr wyborców udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Miejskim  w Rzepinie najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania tj.19.11.2010r - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Urząd Stanu Cywilnego – Ewidencja Ludności, I piętro, pok. 19

Godziny pracy Urzędu:
od  poniedziałku do piątku w godz.  7:30 - 15:30