Zarządzenie nr RO.0050.62.2024 Burmistza Rzepina z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie