B U R M I S T R Z    R Z E P I N A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, na tablicy ogłoszeń w dniu 23.11.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzepin przeznaczonych do zbycia.