Kmisja Rewizyjna
1) Wąsowicz Dariusz – przewodniczący
2) Rogowski Robert – wiceprzewodniczący
3) Olesek Józef
4) Oczyński Grzegorz
5) Zator Andrzej
6) Przybył Tomasz
7) Kramarzewska Krystyna
8) Szulczewska Lena

Komisja Gospodarcza
1) Zieliński Stanisław - przewodniczący
2) Pych Andrzej - wiceprzewodniczący
3) Nowaczewski Cezary
4) Rogowski Robert
5) Rycerz Waldemar
6) Dudzis Jarosław 

Komisja  Społeczna
1) Wodara Agnieszka  - przewodnicząca
2) Kramarzewska Krystyna - wiceprzewodnicząca
3) Szulczewska  Lena
4) Zieliński Stanisław
5) Oczyński Grzegorz
6) Zator Andrzej
7) Nowaczewski Cezary
8) Przybył Tomasz