Gmina Rzepin informuje, że zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku".
Środki na realizację zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
W 2017 roku przy pomocy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Gmina Rzepin wykonała zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2017 roku.” W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów położonych na terenie Gminy Rzepin.
Produkty, które zostały usunięte i zutylizowane w ramach ww. zadania to płyty z pokryć dachowych i ścian budynków w następujących miejscowościach: Kowalów, Lubiechnia Wielka, Rzepin, Drzeńsko, Lubiechnia Mała. W ramach tegorocznego zadania usunięto z terenu Gminy Rzepin 34,54 Mg materiałów zawierających azbest.
W wyniku zrealizowanego zadania nastąpiła poprawa estetyki  zabudowań  i warunków sanitarnych mieszkańców.