Wszelkich informacji w zakresie udzielania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, jak również formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” udostępnia ministerstwo sprawiedliwości na stronie internetowej: link