INFORMACJA MIEJSKIEJ  KOMISJI WYBORCZEJ

w Rzepinie

z dnia 8 października 2010r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)  podaje się do publicznej wiadomości:

 

I. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzepinie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Rzepinie oraz burmistrza Rzepina, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

 

Przewodniczący:

Stanisława Kisielewicz    zam. Starościn                                

 

Zastępca Przewodniczącego:

Leokadia Musolf    zam. Rzepin

 

Członkowie:

Ryszard Kulik    zam. Rzepin

Iwona Kudla    zam. Rzepin

Grażyna Trojanowska    zam. Rzepin

Joanna Kulik    zam. Rzepin

Piotr Kuźmicz    zam. Rzepin

Małgorzata Kachel    zam. Rzepin

Bernadetta Wąsowicz    zam. Rzepin

 

II. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie  Miejskim w Rzepinie, Pl. Ratuszowy 1, pokój nr 28, II piętro, tel. nr  95 7597 604  .

 

III.  Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie od dnia 11.10.2010r.  od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 18.00

W dniu 22 października 2010 r. od godz. 15.00 do godz. 24.00 – ostatni dzień przyjmowania list kandydatów na radnych.

W dniu 27 października 2010 r. od godz.15.00 do godz. 24.00 – ostatni dzień przyjmowania kandydatów na burmistrza Rzepina.

 

W powyższych terminach pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Rzepinie  oraz na burmistrza Rzepina.

 

 

Przewodnicząca

Miejskiej  Komisji Wyborczej

(-) Stanisława Kisielewicz