Szanowni Państwo,       
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą prawo zamówienia publicznego.
Oznacza to, że całe postępowanie prowadzone  będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
Link do Profilu Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rzepin
Jak to wygląda w praktyce:
Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Od stycznia 2021 r. w postępowaniach tzw. „krajowych” będzie też możliwość podpisania oferty podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniach powyżej progów unijnych nadal jedynym obowiązującym podpisem będzie podpis elektroniczny kwalifikowany.
Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.
Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty,  jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp w roku 2020, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.