ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

p.o. Kierownika Monika Orczyk

ul. Wojska Polskiego 30
69-110 Rzepin
te. (95) 759 89 51, kontakt e-mail: sds@rzepin.org